Informatie voor Respondenten
Privacyverklaring

De wet Algemene Verordening Gegevensbeschering (AVG)

Per 25 mei 2018 is deze wet van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Wij denken dat de AVG ervoor zorgt dat u beter geïnformeerd wordt en uw privacy beter beschermd is.

AVG kort en bondig

In deze wet zijn uw privacy-rechten versterkt en uitgebreid en hebben organisaties, zoals MARE, meer verantwoordelijkheid gekregen om uw privacy te beschermen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

AVG en onderzoek

MARE verwerkt als onderzoeksbureau uw persoonsgegevens. Wij hebben de wettelijke plicht om verantwoord met uw gegevens om te gaan. Die verantwoordelijkheid nemen wij serieus. Zo zorgt MARE, samen met haar opdrachtgevers en leveranciers, ervoor dat uw gegevens zo veilig mogelijk worden gebruikt, dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen (het uitnodigen en doen van onderzoek) en dat er niet meer gegevens worden gebruikt dan nodig is.

Fair Data keurmerk

Onze branche organisatie MOA ondersteunt ons als onderzoeksbureau bij het naleven van de AVG met o.a. het Fair Data keurmerk. Dit keurmerk mag alleen gebruikt worden door bedrijven die lid zijn van de MOA. Het voeren van dit keurmerk betekent dat we volgens 10 Fair Data gedragsregels werken (z.o.z.). Als lid van de MOA onderschrijft MARE de door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurde integriteitscode.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over uw privacy als deelnemer aan onderzoek dan kunt u zich richten tot Thomas de la Mar, onze expert met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Maar mogelijk staat het antwoord al hiernaast of tussen de gedragsregels op de andere kant.

Concreet

  • Uw deelname aan MARE onderzoek is vrijwillig. U kunt altijd afzien van deelname.
  • De informatie die u met ons deelt wordt anoniem in onze rapportage verwerkt.
  • Opdrachtgevers mogen alleen onder strikte regels opnamen van onderzoek bekijken. Hiervoor vragen wij apart uw toestemming.
  • Wij vernietigen na een onderzoek zo snel mogelijk, maar sowieso binnen 8 weken na deelname, al uw persoonsgegevens en dus ook opnames..
  • U hebt recht op inzage, correctie, afscherming en/of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Uitzonderingen hierop zijn de volgende gegevens die wij minstens 7 jaar
beschikbaar houden:

  • uw goedkeuring voor ‘meekijkers’ en ‘opnamen’
  • uw handtekening ter ontvangst van de vergoeding voor uw deelname (indien relevant) of onze banktransactie van uw vergoeding (indien relevant)
  • uw geheimhoudingsverklaring over het onderzoek (indien relevant).

Contact

Thomas de la Mar: [email protected] of 0206705020