COVID-19 & onderzoek

De crisis raakt iedereen. Bij MARE werken we inmiddels volledig online en merken we: mensen hebben behoefte aan enige normaliteit en willen zichzelf nuttig maken. Gelukkig kunnen we daarmee vragen van onze klanten invulling geven, waarbij maatwerk zoals altijd centraal staat.
We hebben een ruim palet aan online methoden tot onze beschikking waarmee we hoogwaardig kwalitatief onderzoek kunnen uitvoeren: van tactisch tot strategisch maar ook trendonderzoek en co-creatie. Hieronder lees je meer over drie van onze opties voor online onderzoek.

Remote interviews
Regulier face-to-face onderzoek maar dan anders. Focusgroepen, single interviews, werkplekgesprekken of in-homes: het kan allemaal via een live video verbinding. Dankzij videobellen kunnen we niet alleen interviewen en luisteren, maar ook non-verbale communicatie lezen en emoties herkennen.

3 voordelen van remote interviews:

  • Live en anoniem meekijken met de interviews via streaming (hier rekenen we gedurende deze crisis geen extra kosten voor).
  • De meeste doelgroepen werken op dit moment vanuit huis. Een unieke kans om direct wat van de leefomgeving van de doelgroep mee te krijgen – indien relevant.
  • Interviews kunnen gespreid over meerdere dagen worden ingepland. Dat maakt het makkelijker om mee te kijken, maar ook om eventueel tussentijds af te stemmen en bij te stellen.

Online communities
Voor deze methode maken we gebruik van een online besloten platform, waar deelnemers gedurende een afgebakende periode (bijvoorbeeld van 7 opeenvolgende dagen) meedoen aan onderzoek. Dit type onderzoek kan bestaan uit diverse (creatieve) verdiepende opdrachten, zoals het bijhouden van een dagboek, foto/video opdrachten of simpelweg het beantwoorden van vragen. Onderzoekers van MARE modereren de antwoorden en vragen door wanneer dat gewenst is. Zo worden kwalitatieve inzichten gewaarborgd. Klanten krijgen een eigen inlog om ook mee te kunnen kijken met het onderzoek.

3 voordelen van online communities:

  • Het is niet plaats- of tijdgebonden: deelnemers kunnen deelnemen waar en wanneer het hen uitkomt. Dat helpt de beschikbaarheid en spreiding van de doelgroep.
  • De output van online onderzoek is vaak inhoudelijk rijk en gevarieerd. Afhankelijk van het soort opdrachten, kan de output zowel tekstueel als visueel zijn.
  • Afwisseling in mate van beïnvloeding: een ideaal onderzoeksmiddel om zowel individuele- als groepsprocessen mee te nemen.

WhatsApp onderzoek
Al een paar jaar behoort WhatsApp tot het onderzoek palet van MARE. Wat WhatsApp bijzonder maakt als onderzoeksmethode is de alledaagsheid van de app. Naast de enorme hoeveelheid kwalitatieve inzichten die het oplevert, heeft deze methode zowel bij klanten als respondenten al voor veel enthousiasme gezorgd.
Gedurende een lang-of kortlopende periode kunnen respondenten via WhatsApp in groepen of individueel deelnemen. WhatsApp werkt uitstekend voor verkennend onderzoek, bijvoorbeeld om het net op te halen over kennis, houding en gedrag, of het in kaart brengen van sentiment en/ of behoeften.

3 voordelen van WhatsApp onderzoek:

  • Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk: (vrijwel) iedereen kent het gebruik ervan en heeft de app al geïnstalleerd.
  • Real-time: het is perfect vervlochten met de leefwereld van de respondent, een appje sturen is zo gedaan en daarmee kunnen key-moments direct, real-time, afgevangen worden.
  • Variatie in input en output: tekst wordt eenvoudig ondersteund met emoticons, hyperlinks, foto’s en video’s.

Voor elk van deze methoden geldt: het kan stand-alone worden ingezet of in combinatie met elkaar.
Laat ons maatwerk voor je werken! Neem contact op met je contactpersoon bij MARE of via [email protected] voor meer informatie.

Alle spotlights